Szczurowa: Rozmowa o bezpieczeństwie – dziś każdy ma na nie wpływ

W sali Dworu Kępińskich w Szczurowej odbyła się debata pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W debacie uczestniczyli mundurowi,  przedstawiciele samorządu oraz mieszkańcy gminy Szczurowa, którzy wspólnie omawiali zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Podczas debaty policjanci zaprezentowali „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”, aplikację „Moja komenda” oraz omówili program „Dzielnicowy bliżej nas”.

Wczoraj (17.05) w Dworze Kępińskich w Szczurowej odbyła się debata pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Brzesku wspólnie z Urzędem Gminy w Szczurowej. W debacie uczestniczyli policjanci oraz przedstawiciele samorządu, jako podmioty odpowiedzialne za szeroko pojęte bezpieczeństwo.

„Jesteśmy Policją dla Was”- takimi słowami debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Brzesku mł.insp. Mirosław Moryl. Szef brzeskiej Policji zaakcentował jak ważnym ogniwem w budowaniu poczucia bezpieczeństwa jest lokalne społeczeństwo. Podkreślił, że oczekiwania i potrzeby mieszkańców są dla Policji priorytetem, a debata doskonałą okazją do wymiany poglądów i spostrzeżeń.

Podczas spotkania omówione zostały nowe narzędzia ułatwiające komunikację pomiędzy Policją a społeczeństwem, w tym możliwości Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, za pomocą której mieszkańcy mogą zasygnalizować o zagrożeniach występujących w ich najbliższym otoczeniu. Policjanci w praktyce pokazali jak działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i jak prosto można nanieść zagrożenie na mapie. Funkcjonariusze przybliżyli również założenia aplikacji „Moja Komenda” jako mobilnego przewodnika po jednostkach Policji na terenie całego kraju.

W trakcie debaty poruszone zostały także założenia rządowego programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz innych przedsięwzięć, podejmowanych przez Policję na rzecz bezpieczeństwa. O roli dzielnicowego w diagnozowaniu zagrożeń w społecznościach lokalnych opowiedział pełniący obowiązki kierownika Posterunku Policji w Szczurowej asp. sztab. Arkadiusz Cabak. Bezpieczeństwo pod kątem ruchu drogowego przedstawił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Brzesku podkom. Tomasz Nosal.

Po wystąpieniach policjantów głos zabrali uczestnicy debaty rozpoczynając tym samym ożywioną dyskusję o swoich spostrzeżeniach na temat bezpieczeństwa.

Przedstawione na debacie pytania, opinie, komentarze i wnioski będą przeanalizowane i pomogą w wypracowaniu rozwiązań pozwalających na skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom.

KPP Brzeskogrupa poszukiwawcza2