MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Jan Musiał prezesem Mościckiego Centrum Medycznego

Jak informuje tarnow.pl – Jan Musiał został nowym prezesem Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o. o. Decyzją Zgromadzenia Wspólników spółki zastąpił Annę Ziółkowską, która została odwołana ze stanowiska. Nowy prezes swoją funkcję objął 22 maja.

Przypomnijmy, że Anna Ziółkowska została zawieszona w czynnościach prezesa zarządu ze względu na stan zdrowia na czas od 15 lutego do 10 maja. Czynności prezesa zarządu wykonywał w tym okresie przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Jacek Gut. Po tym okresie spółkę reprezentowali prokurenci – Teresa Majorek i Witold Golemo. Ponieważ Anna Ziółkowska poinformowała, że w dalszym ciągu będzie przebywać na zwolnieniu, konieczne było powołanie nowego prezesa.

O powierzeniu funkcji prezesa Janowi Musiałowi przesądziły jego kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie, jako pracownika samorządowego i członka zarządu instytucji publicznej. W latach 1996–1998 sprawował mandat radnego Brzeska. W 1998 został powołany na stanowisko burmistrza Brzeska. Ponownie był wybierany na tę funkcję w wyborach bezpośrednich w 2002 i 2006 roku. W latach 2007-2011 pełnił mandat posła na Sejm RP, pracując w sejmowej Komisji Zdrowia. W 2011 roku został wiceprezesem zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Wydział Komunikacji Społecznej – UM Tarnów / IB