Borzęcin: Ruszają audyty w ramach programu wymiany pieców

Urząd Gminy Borzęcin oraz Niezależni Doradcy Energetyczni informują, że na terenie Gminy Borzęcin rozpoczął się proces wykonywania ocen energetycznych w domach zgłoszonych do projektu wymiany pieców.
Audytorzy winni posiadać przy sobie identyfikator wydany przez Urząd Marszałkowski, Identyfikator firmy NDE. Każdy z mieszkańców, w przypadku wątpliwości, proszony jest
o telefon pod wskazany poniżej numer, celem zweryfikowania w siedzibie firmy NDE danych osoby dokonującej oceny energetycznej.
O dokładnym terminie wizyty audytora zostaną Państwo powiadomieni indywidualnie przez audytorów. Prosimy o udostępnienie budynku (w szczególności kotłowni) oraz dokumentacji technicznej.

Kontakt z firmą wykonującą audyt:
Niezależni Doradcy Energetyczni Sp. z .o.o.
e-mail: biuro@niezalezni.org.pl.
Telefon do weryfikacji osób w terenie 12 345 49 72.

Osobami upoważnionymi do przeprowadzenia wizji lokalnej i sporządzenia ocen energetycznych budynków są wskazani poniżej pracownicy firmy NDE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie:

1. Bargieł Grzegorz 2. Bednarek Mateusz 3. de Biberstein Kazimirski Bogusław 4. Bielawski Konrad 5. Bilski Albert 6. Bona Tadeusz 7. Bracha Tomasz 8. Bromboszcz Anna 9. Broś Elżbieta 10. Brotoń Agnieszka 11. Bryl Agnieszka 12. Buk Paulina 13. Charzyński Marcin 14. Chęć Jakub 15. Chmura Karolina 16. Cymerman Jarosław 17. Dalida Anna 18. Dąbrowski Andrzej 19. Dobrowolski Sławomir 20. Drabik Marek 21. Drzał Izabela 22. Dulian Dariusz 23. Dziedzic Mateusz 24. Ejsmont Janusz 25. Gad Mateusz 26. Gregorczyk Andrzej 27. Gross Janusz 28. Gruszecka Joanna 29. Grzywnowicz Beata 30. Imioło Aleksandra 31. Janiec Dominik 32. Janiszkiewicz Maciej 33. Janta Tomasz 34. Jatkowski Marek 35. Jaworski Ryszard 36. Adamczyk Jerzy 37. Jędrzejewski Ryszard 38. Kamińska Agnieszka 39. Karasek Dawid 40. Karol Świdrak 41. Kawa Artur 42. Kawczyński Jacek 43. Kortas Emilia 44. Kosakowska Joanna 45. Kostecka Angelika 46. Kozek Mateusz 47. Kurczyk Joanna 48. Kustra Jakub 49. Kwak Karol 50. Łącki Grzegorz 51. Łysek Tomasz 52. Magryś Karol 53. Mentel Adrian 54. Mikulec Mateusz 55. Miśkowicz Wiktor 56. Mucha Jakub 57. Muskus Patryk 58. Obuch Jagoda 59. Osowiecka Katarzyna 60. Owsianka Anna 61. Ozga Michał 62. Petrusewicz Jerzy 63. Pluta Justyna 64. Płonka Kamil 65. Prusinowski Tomasz 66. Przytuła Krzysztof 67. Rachwał Michał 68. Ragan Dawid 69. Rainholc Karolina 70. Rapacz Kamil 71. Rosół Szymon 72. Rowiński Łukasz 73. Ruczyński Mirosław 74. Rudek Mateusz 75. Samełko Anna 76. Siedlarz Joachim 77. Siuzdak Natalia 78. Skuratowicz Bogdan 79. Sosnowski Paweł 80. Spirała Justyna 81. Strycharz Paweł 82. Suliński Leszek 83. Sypek Magda 84. Szcześniak Adam 85. Szeląg Paweł 86. Sztukowski Kazimierz 87. Szyba Tomasz 88. Szyszka Franciszek 89. Śnios Justyna 90. Troszek-Ciećka Izabela 91. Węgrzyn Karolina 92. Wróblewski Karol 93. Wyżga Jakub 94. Zapała Szymon 95. Zera Józef 96. Zięba Magdalena 97. Żak Marcin

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Borzęcin pok. 22, tel. 14 68 46 104.

Dodatkowe informacje związane z oceną energetyczną:

MOC NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

W kwestii dotyczącej mocy kotła instalowanego przez mieszkańców podkreślić należy, iż dofinansowanie będzie przekazane mieszkańcom wyłącznie do mocy wynikającej z przeprowadzonych ocen energetycznych. Ze względu na fakt, iż podczas różnych spotkań Gminy przekazywały informacje o istniejących na rynku kotłach, których moce obejmują określone przedziały, przyjęte zostało stanowisko, iż tego rodzaju urządzenia będą kwalifikowalne. Zapisy takie nie zostały wprowadzone do dokumentów wdrożeniowych, ponieważ niektóre rozwiązania są przyjmowane dopiero na etapie przygotowywania przez Wnioskodawców projektów, kiedy pojawiają się kolejne obszary problemowe. Nie zostały wprowadzone również żadne ograniczenia wartości mocy kotła przekraczające wartość wynikającą z oceny energetycznej. Tego rodzaju ograniczenia mogłyby zawęzić rodzaje kotłów i wybór producentów przez mieszkańców.

W odniesieniu do różnic, jakie występują w mocach kotłów obliczonych na podstawie ocen energetycznych oraz przyjmowanych przez producentów kotłów, podkreślić należy, iż jest to wynikiem indywidulanego podejścia do każdego budynku. Większość producentów podaje moc kotła, jaka będzie odpowiednia dla budynku
o określonej powierzchni. Jednak powierzchnia jest jednym z wielu czynników decydujących o zapotrzebowaniu budynku na ciepło. Jednak te pozostałe czynniki, równie istotne, nie są uwzględniane przez producentów w przyjmowanych mocach. Dodatkowo, co do zasady, producenci zakładają bardzo słabe ocieplenie budynków, a tym samym niską ich efektywność energetyczną. Przeprowadzane oceny aptekanapotencje energetyczne mają wykazać wpływ pozostałych czynników na prawidłowy dobór mocy kotła. Pod uwagę brane są m.in.: liczba osób zamieszkujących budynek, wiek
i stan budynku, jakość docieplenia budynku. Na tej podstawie prowadzone są wyliczenia dotyczące rzeczywistego zapotrzebowania budynku na ciepło.

Podkreślić należy, iż podjęcie decyzji przez mieszkańca o zwiększeniu mocy kotła w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb budynku będzie miało negatywne skutki w postaci m.in. obniżenia sprawności urządzenia nawet do wielkości 20–30%, zwiększenia zużycia opału, dużej ilości węgla pozostałego w popiele czy tworzenie się dużych ilości sadzy i smoły.

WERYFIKACJA OCENY ENERGETYCZNEJ

W ramach zamówienia Zamawiający dopuszcza ponowną weryfikację oceny na żądanie właściciela budynku/osoby upoważnionej. Żądanie takie może nastąpić w przypadku braku akceptacji wyniku oceny i rekomendowanych zaleceń termomodernizacyjnych, które nie wiążą się z obiektywnymi błędami po stronie Wykonawcy. Brak akceptacji właściciela/osoby upoważnionej odbywa się pisemnie poprzez złożenie adnotacji na ocenie energetycznej „nie akceptuję wyniku oceny oraz proszę o ponowną weryfikację oceny przez innego audytora” oraz podpis właściciela/osoby upoważnionej. Odbywa się to w czasie spotkania audytora z mieszkańcem, podczas której audytor omawia wyniki oceny energetycznej budynku.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przeprowadzenie ponownej weryfikacji oceny przez innego audytora. Wówczas stosuje się odpowiednio zapisy o terminie wykonania oceny energetycznej. W przypadku takiej weryfikacji obowiązuje termin 11 dni od daty ponownego przekazania Wykonawcy zgłoszenia przez wnioskodawcę.

REKLAMACJA

W przypadku reklamacji złożonej przez właściciela/wnioskodawcę/Zamawiającego wynikającej m.in. z błędnego wprowadzenia danych, błędnych obliczeń i wniosków, Wykonawca ma obowiązek poprawić ocenę energetyczną budynku na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji. Zgłaszanie reklamacji przez mieszkańca odbywa się w czasie spotkania audytora z mieszkańcem, podczas której audytor omawia wyniki oceny energetycznej budynku.grupa poszukiwawcza2