MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)

Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych

W środę, 9 listopada w Urzędzie Miejskim w Szczucinie, nastąpiło podpisanie umowy pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminie Radłów”.

Projekt dotyczy demontażu, odbioru, wywozu odpadów azbestowych z budynków zlokalizowanych w gminie Radłów. W ramach umowy przewidziana jest odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z demontażu w obiektach znajdujących się na terenie gminy.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Radłowie, pok. nr 8.

Wnioski, które zostały już złożone są ważne.

Wniosek do pobrania.

Można go również otrzymać w Urzędzie Miejskim w Radłowie.

Wyroby azbestowe będą odbierane od grudnia 2022 r. do końca kwietnia 2023 r.

__

Gmina Radłów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.