MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Finał ekologicznych zmagań szkół i przedszkoli

Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2020

Finał ekologicznych zmagań szkół i przedszkoli

Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Chełmku (gmina Chełmek, powiat oświęcimski) oraz Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie (gmina Chełmiec, powiat nowosądecki) zwyciężyli w XII edycji Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2020. Uczestnicy Konkursu reprezentowali dziesięć powiatów regionu: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski i wielicki.

Przedsięwzięcie organizowane jest już od ponad dekady przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partnerem zadania jest Małopolski Kurator Oświaty.

Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa, Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Europejskie Centrum Ochrony Środowiska.

Przeszkodził Covid

Projekt niezmiennie składa się z pięciu etapów. Cztery z nich adresowane są do uczniów szkół podstawowych. Są to: pisemny test wiedzy, film ekologiczny prezentujący modę ekologiczną z surowców wtórnych, prezentacja multimedialna w której szkoły chwalą się z przebiegu działań ekologicznych na swoim terenie oraz opis zrealizowanego przedsięwzięcia ekologicznego na terenie szkoły, miejscowości. Piątym etapem, adresowanym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, jest plakat o tematyce ekologicznej.

Jak twierdzi Piotr Kania, dyrektor GOK Borzęcin, w tym roku z organizacją finału podsumowującego Projekt, jak i samego przedsięwzięcia było szczególnie trudno. – Pandemia Covid-19 spowodowała generalne rozmontowanie całego harmonogramu konkursu. Zgłosiło się 27 szkół i przedszkoli z Małopolski (ostatecznie wzięło udział 22 jednostki), zdecydowanie mniej w porównaniu do poprzednich lat, kiedy mieliśmy nawet 140 placówek oświatowych. To i tak moim zdaniem sporo, jak na czas, w którym szkoły i przedszkola przez pandemię były w zasadzie zamknięte od 12 marca do końca roku szkolnego. Wiele placówek – zgodnie z harmonogramem – właśnie na marzec i kwiecień zaplanowało zebranie materiałów i ich przesłanie na konkurs – informuje Piotr Kania z GOK Borzęcin.

Mimo tak poważnych ograniczeń, po wstępnym zawieszeniu prac i konsultacjach z Kuratorium Oświaty w Krakowie, przy wsparciu Haliny Cimer – Małopolskiego Wicekuratora Oświaty, udało się uruchomić projekt zmieniając jego pierwotny harmonogram.

Konkursowe rozstrzygnięcia

W czerwcu – zdalnie – przeprowadzono test wiedzy składający się z 25 pytań zamkniętych dotyczących wiadomości z ekologii i ochrony przyrody, z uwzględnieniem Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego oraz Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. W lipcu i wrześniu dokonano oceny materiałów z kolejnych rund: plakatów ekologicznych, filmów prezentujących ekologiczną modę, sprawozdań opisujących działania placówki na przestrzeni minionych dwóch lat oraz niskobudżetowe przedsięwzięcia realizowane w otoczeniu szkoły. Podsumowanie zadania miało miejsce w październiku.

Zmagania konkursowe oceniali: Piotr Kania – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, Bożena Nowak – Starszy Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Patrycja Łabuz-Walczak – Kierownik Oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w Tarnowie – Główny specjalista ds. edukacji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Agnieszka Kuk-Masiuk – przedstawiciel Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska, Danuta Liszka – nauczyciel Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Niecieczy, Bernadetta Maguda – wicedyrektor, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Tarnowcu, Mieczysława Seruś – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Tarnowcu, Magdalena Latawska-Honkisz – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 14 w Tarnowie, Jolanta Żeleźnik – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 14 w Tarnowie i w Pawęzowie, Teresa Przeklasa – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wojniczu.

– Dziękuję wszystkim członkom komisji za społeczną pracę i poświęcony czas. W tym roku pandemiczna rzeczywistość ograniczała kontakt i komunikację między jurorami i większość ocen trzeba było dokonać zdalnie. Warto zaznaczyć, że wiele przygotowanych filmów, prezentacji i sprawozdań było bardzo interesujących. Placówki, które startują w konkursie, praktycznie wszystkie mogą wykazać się wieloma ciekawymi inicjatywami budującymi świadomość ekologiczną całych środowisk szkolnych, oddziałując również bardzo pozytywnie na najbliższe otoczenie w swoich miejscowościach. To przykłady warte naśladowania – przyznaje Piotr Kania, przewodniczący komisji.

Edukować od najmłodszych lat

Na zadania konkursowe, wspólnym staraniem organizatorów, udało się otrzymać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wniosek, w ramach programu pn. Edukacja Ekologiczna, złożył Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym otrzymując na realizację zadania 11 670,50 zł. – To znaczne wsparcie dla nas organizatorów – komentuje Cecylia Czaja, dyrektor placówki, pomysłodawczyni i koordynatorka projektu od jego pierwszej edycji. – Niemal połowa tej kwoty została zaplanowana i przeznaczona na zakup atrakcyjnych nagród dla laureatów. Przynajmniej tak chcieliśmy uhonorować starania szkół i nagrodzić pracę, jaką muszą wykonać startując w naszym Projekcie.

W kategorii przedszkoli, tegoroczną rywalizację wygrał Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Chełmku. – Startujemy w Ekoprzedszkolu od kilku lat, ale to nasze pierwsze zwycięstwo i bardzo się z niego cieszymy – mówi Jolanta Wolna, współpracująca na co dzień w ekologicznej edukacji przedszkolaków z Elizą Pędziałek-Krysta. – Dzieci bardzo chętnie angażują się, prowadzimy z nimi rozmowy na temat dbałości o naturę, uświadamiamy i skłaniamy do własnych przemyśleń, które później wspólnie przelewają na przygotowywany plakat. Sprawia to dzieciom wielką frajdę. Warto budować świadomość ekologiczną już od najmłodszego wieku.

Dla uczniów i opiekunów Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie (gmina Chełmiec, powiat nowosądecki) nagroda Ekoszkoły jest drugą z rzędu. – Nie spodziewaliśmy się ponownie pierwszego miejsca, choć przyznaję, że od kilku już lat mocno pracujemy w naszym środowisku szkolnym z uczniami praktycznie wszystkich klas prowadząc wiele przedsięwzięć ekologicznych. Bardzo cieszę się, że nasza praca została zauważona i doceniona. Dla nas to duże wyróżnieni – przyznają zadowoleni zwycięzcy.

Dziękując za wsparcie

Podczas spotkania podsumowującego projekt wręczono 34 zestawy nagród. – Trudno było w tym roku przeprowadzić nasz konkurs – mówi Cecylia Czaja. – Tym mocniej chcę podziękować wszystkim, którzy włożyli dużo pracy, aby doprowadzić go do skromnego – ze względu na pandemię – finału. Szczególną wdzięczność wyrażam współorganizatorowi – Piotrowi Kani – dyrektorowi GOK w Borzęcinie z którym wspólnie organizujemy Ekoszkołę od pierwszych lat jej istnienia. Za pomoc dziękuję Filipowi Czyżowi i pozostałym pracownikom GOK. Moją wdzięczność kieruję pod adresem gospodarza gminy Borzęcin, Janusza Kwaśniaka, za wsparcie projektu. Podziękowanie składam Kuratorium Oświaty w Krakowie na ręce wizytator Bożeny Nowak, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za dotację na organizację Projektu, Starostwu Powiatowemu w Brzesku za wsparcie finansowe i Starostwu Powiatowemu Tarnowie za przekazane gadżety. Za wszelką pomoc i zaangażowanie podziękowania składam Komisji Konkursowej, Patronom Projektu oraz Sponsorom. Szczególne podziękowanie pragnę wyrazić szkołom i przedszkolom zaangażowanym w Projekt, w tym wyjątkowo trudnym czasie. Podstawowym celem Konkursu było włączenie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w działaniach związanych z ochroną przyrody, zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budowanie świadomości, iż stan środowiska przyrodniczego jest naszą wspólną odpowiedzialnością. Cel ten został zrealizowany – przyznaje Czaja.

Warto przypomnieć, że podczas III. Międzynarodowego Forum Energetyka, Transport i Środowisko EkoTrendy 2019, za wieloletnią realizację ponadregionalnego konkursu ekologicznego „EKOSZKOŁA, EKOPRZEDSZKOLE” Gmina Borzęcin została nagrodzona prestiżową Krajową Nagrodą Ekologiczną „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski”.

(pio)

Wyniki poszczególnych etapów
Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego
Ekoszkoła-Ekoprzedszkole 2020

Runda 1 – test wiedzy

Uczestnicy mieli do napisania test składający się z 25 pytań zamkniętych dotyczących wiadomości z ekologii i ochrony przyrody, z uwzględnieniem Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego oraz Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.

Kategoria – klasy IV-VI

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa w Bystrej – 23,00 pkt.
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa w Ropicy Polskiej – 22,50 pkt.
 • II miejsce – ex aequo Zespół Szkolno–Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Woli Radłowskiej – 22,50 pkt.
 • III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym – 21,50 pkt.

Kategoria – klasy VII-VIII

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Górnej – 25,00 pkt.
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 24,00 pkt.
 • III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym – 22,50 pkt.

Runda II – Film ekologiczny

Każda ze zgłoszonych do konkursu szkół przygotowała jeden film pod nazwą „Ekologiczny pokaz mody” przedstawiający pokaz mody ekologicznej z surowców wtórnych.

Komisja oceniała prace pod kątem następujących kryteriów: walory edukacyjne strojów, wykonanie filmu, pomysłowość i estetyka wykonanych strojów, zgodność tematyczna.

Kategoria – klasy I-IV szkoły podstawowej:

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa w Szlachtowej – 26,50 pkt.
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa w Rdziostowie – 26,17 pkt.

Kategoria – klasy V-VIII szkoły podstawowej:

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa w Ropicy Polskiej – 29,17 pkt.
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa w Rdziostowie – 27,33 pkt.
 • III miejsce – Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 27,17 pkt.
 • Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Górnej – 27,00 pkt.

Runda III – Prezentacja multimedialna z przebiegu działań ekologicznych

Każda ze zgłoszonych do konkursu szkół przygotowała prezentację multimedialną z przebiegu działań ekologicznych w swojej szkole, obejmujące wyłącznie ostatnie dwa lata kalendarzowe (2019 i 2020), np. konkurs na wiedzę z zakresu rodzimej fauny i flory, akcje ekologiczne, konkursy i uroczystości o tematyce ekologicznej, konkurs na plakat ekologiczny, wycieczki i zajęcia terenowe, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.

Komisja oceniała prace pod kątem następujących kryteriów: różnorodność podejmowanych działań wewnątrzszkolnych, różnorodność podejmowanych działań pozaszkolnych, współpraca z instytucjami pozaszkolnymi, ocena wykonania prezentacji multimedialnej.

.

Wyniki oceny:

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa w Rdziostowie – 34,00 pkt.
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 31,00 pkt.
 • III miejsce – Szkoła Podstawowa w Ropicy Polskiej – 28,33 pkt.
 • III miejsce – ex aequo Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Górnej – 28,33 pkt.
 • Wyróżnienie – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym – 26,33 pkt.
 • Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Szlachtowej – 22,83 pkt.
 • Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Bystrej – 22,83 pkt.

Runda IV –sprawozdanie z przedsięwzięcia ekologicznego

Uczestniczące w Projekcie szkoły przygotowały pisemne sprawozdanie z wykonania przedsięwzięcia ekologicznego na terenie swojej szkoły, miejscowości i gminy obejmujące ostatnie dwa lata szkolne. Maksymalna wartość zadania wynosiła 2.000 zł.

Komisja oceniała prace pod kątem następujących kryteriów: wpływ przedsięwzięcia na poszanowanie zasobów przyrody, wpływ przedsięwzięcia na postawy ekologiczne uczniów, zaangażowanie społeczności szkolnej i lokalnej w przedsięwzięcie, ocena ogólna przedsięwzięcia.

Kategoria – klasy I-IV szkoły podstawowej:

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa w Rdziostowie – 20,00 pkt.
 • II miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym – 18,33 pkt.

Kategoria – klasy V-VIII szkoły podstawowej:

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Górnej – 21,67 pkt.
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa w Ropicy Polskiej – 20,00 pkt.
 • III miejsce – Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 19,83 pkt.
 • Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Rdziostowie – 19,50 pkt.
 • Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Szlachtowej – 19,33 pkt.

Etap V – Plakat ekologiczny

Każde ze zgłoszonych do konkursu przedszkoli przygotowało jedną pracę plastyczną (w formacie A1 lub A2) pt.: „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”. Komisja oceniała prace pod kątem następujących kryteriów: świadomość ekologiczna dzieci, współudział dzieci w wykonaniu pracy plastycznej, zgodność tematyczna pracy, walory edukacyjne pracy, jakość i estetyka wykonanej pracy.

 • I miejsce – Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Chełmku – 33,33 pkt.
 • II miejsce – Zespół Szkół i Przedszkola w Przyborowie – 31,33 pkt.
 • III miejsce – Publiczne Przedszkole Nr 3 w Brzesku – 26,67 pkt.
 • Wyróżnienie – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Biesiadkach, Publiczne Przedszkole w Biesiadkach – 26,33 pkt.
 • Wyróżnienie – Przedszkole nr 2 w Nowym Targu – 24,67 pkt.
 • Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlachtowej – 24,00 pkt.
 • Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Woli Radłowskiej – 24,00 pkt.

 

    

___

UG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *