Jubileusz Pani Haliny Biernat

Pani Halina Biernat z Brzeska świętowała 102. urodziny, wizytę Jubilatce złożyli radna Maria Kucia, szefowa Urzędu…
Kandydaci na sołtysa w Gminie Borzęcin

O B W I E S Z C Z E N I E  GMINNEJ  KOMISJI WYBORCZEJ…