Gmina Dębno : IX edycja Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W marcu bieżącego roku odbędzie się IX edycja Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, którego organizatorem jest Gmina Dębno oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łoniowej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich, którzy należą do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dębno.

Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu będą klasyfikowani w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – VI Szkół Podstawowych, klasy VII – VIII Szkół Podstawowych i klasa III Gimnazjum oraz klasy I – IV Szkół Średnich. Uczestnicy, jak dotychczas będą mieli do wypełnienia test wiedzy o pożarnictwie.

Regulamin Konkursu

Zmiany do regulaminu OTWP

Karta zgloszenia uczestnika Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Oświadczenie rodzica, opiekuna prawnegogrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.